Sportske podloge logo
Multifunkcionalne podloge

Multifunkcionalne podloge

Pejkom D.O.O. nudi multifunkcionalne podloge različitih vrsta za zatvorene i otvorene terene. U zavisnosti od vrste sporta koji se najviše koristi na željenom terenu određuje se i vrsta podloge koju treba ugraditi. Ovakve podloge su idealne za škole, trening centre, hotelske terene, sportske centre itd. Na jednom multifunkcionalnom terenu moguće je ucrtati više sportova i na taj način dobiti maksimalnu iskorišćenost podloge i prostora. Ove podloge zadovoljavaju zahteve skoro svih sportova sa loptom i laku atletiku (bez sprinterica sa ekserima).

Za unutrašnje terene najviših svetskih standarda nudimo kvalitetne poliuretanske podloge. Elastični sloj za ove podloge je u zavisnosti od želje investitora u debljini od 4 do 11mm. Završni sloj je bez spojeva tj. izliva se u jednom komadu na licu mesta, čime se dobija kompaktna, vodonepropustna podloga i dostižu se najviši higijenski i sportski standardi. Ovaj tip podloge poseduje i sertifikate vodećih instituta za ispitivanje kvaliteta sportskih podloga. Kao dokaz popularnosti, kvaliteta i isplativosti ove podloge nudimo Vam uvid u referenc listu na našem sajtu, gde se nalaze nazivi lokacija velikog broj instaliranih terena.

Šumice Voždovac BG - multi podloga poliuretan

Multifunkcionalne podloge

Šumice Voždovac BG - multi podloga poliuretan

Zlatibor multi podloga

Multifunkcionalne podloge

Zlatibor multi podloga

Vršac multi podloga

Multifunkcionalne podloge

Vršac multi podloga

Tenis teren multi podloga

Multifunkcionalne podloge

Tenis teren multi podloga

Sportske podloge logo