Multifunkcionalne podloge

Sportske podloge

Multifunkcionalne podloge

Multifunkcionalne podloge

Pejkom D.O.O. nudi multifunkcionalne podloge različitih vrsta za zatvorene i otvorene terene. U zavisnosti od vrste sporta koji se najviše koristi na željenom terenu određuje se i vrsta podloge koju treba ugraditi. Ovakve podloge su idealne za škole, trening centre, hotelske terene, sportske centre itd. Na jednom multifunkcionalnom terenu moguće je ucrtati više sportova i na taj način dobiti maksimalnu iskorišćenost podloge i prostora. Ove podloge zadovoljavaju zahteve skoro svih sportova sa loptom i laku atletiku (bez sprinterica sa ekserima).

Za unutrašnje terene najviših svetskih standarda nudimo kvalitetne poliuretanske podloge. Elastični sloj za ove podloge je u zavisnosti od želje investitora u debljini od 4 do 11mm. Završni sloj je bez spojeva tj. izliva se u jednom komadu na licu mesta, čime se dobija kompaktna, vodonepropustna podloga i dostižu se najviši higijenski i sportski standardi. Ovaj tip podloge poseduje i sertifikate vodećih instituta za ispitivanje kvaliteta sportskih podloga. Kao dokaz popularnosti, kvaliteta i isplativosti ove podloge nudimo Vam uvid u referenc listu na našem sajtu, gde se nalaze nazivi lokacija velikog broj instaliranih terena.